Equipo Crónica: somber en ironisch

Equipo Crónica was een kunstenaarsgroep, die zich van andere kunstenaarsgroepen onderscheidde doordat de degene,die er aan deelnamen, samen aan dezelfde schilderijen werkten. De groep was actief tussen 1963 en 1981, het jaar waarin één van de drie leden, Rafael Solbes, overleed. De groep werd opgericht door Manolo Valdés, Rafael Solbes en Juan Antonio Toledo. Deze laatste stapte spoedig uit de groep, waarna het als een duo doorging.

Equipo Crónica wilde zich distantiëren van de 'Informelen' en een figuartieve schilderstijl ontwikkelen binnen de zg. 'Pop Art' beweging. Daarnaast verbond ze de politieke situatie van het Spanje onder Franco met het teruggrijpen naar elementen uit de -veelal nationale- kunstgeschiedenis, zoals de Guérnica van Picasso en Las Meninas van Velázquez (zie boven).

Dit bracht een stijl voort, die realistisch is, pictorisch, kritisch, en vooral pop. Er huizen allerlei anachronismes en bewuste stijlverschillen in. De schilderijen geven tevens de tijdsgeest van die periode in Spanje weer en zijn daarom over het algemeen somber gestemd. Equipo Crónica wilde met hun werk het beeld, dat Franco van het land wilde geven, ironiseren.

Tegenwoordig -met de terugkeer van de democratie in Spanje- zijn de schilderijen van Equipo Crónica terug te vinden in Spaanse musea, waaronder het Centro de Arte Reina Sofía te Madrid.
Ga verder naar de >>website van Equipo Crónica