'Toros de Guisando': reliquieën uit de Tweede IJzertijd


De 'Toros de Guisando' (Stieren van Guisando) zijn vier beelden, vermoedelijk van stieren, die naast elkaar staan binnen de gemeente El Tiemblo in de provincie Ávila. De aanduiding 'Guisando' hebben ze te danken aan het feit dat El Tiemblo in een regio ligt dat vroeger 'Guisando' genoemd werd, naar een gemeente in de Sierra de Gredos.

De beelden werden vervaardigd uit graniet door een Keltisch volk, genaamd 'Vettonen'. Dit volk bewoonde voor de Romeinse tijd de omgeving, die nu de Spaanse provincies Zamora, Salamanca, Segovia, Ávila en Cáceres, alsmede Trás-os-Montes en Beira Alta in Portugal omvatten. De Vettonen werden na eeuwenlange strijd tegen zowel Carthagers en Romeinen in de 1ste eeuw voor Christus door de laatste onderworpen. De beelden dateren waarschijnlijk uit de 2de-1ste eeuw voor Christus.

Religieuze of politieke bedoelingen
Op meerdere plaatsen in de omgeving zijn gelijksoortige beelden teruggevonden (ongeveer 400 exemplaren, waarvan de helft zich in de provincie Ávila bevinden). We weten dat het meestal gaat om beelden met een hoogte van tussen 1 en 2.5 meter van stieren en varkens. In sommige gevallen gaat het ook om everzwijnen. Vermoed wordt dat deze beelden religieuze bedoelingen hadden, waarschijnlijk om er de eigen veeteelt mee te beschermen tegen kwade invloeden. Ook is het mogelijk dat er het bezit van vruchtbaar land mee werd aangegeven door de hoofdmannen van de diverse stammen, opdat dat door een ieder als zodanig werd gerespecteerd.

De beelden, die uit Romeinse tijd stammen (vanaf de 1ste eeuw voor Christus), hebben in veel gevallen een luikje, waarin de as van een overledene werd opgeborgen. Later in de Middeleeuwen werden al deze beelden teruggevonden en o.a. gebruikt als tronen of voor de bouw van de beroemde vestingmuur van de stad Ávila >>.