Edelsmeedwerk, de grote kracht van de Visigothische kunst

Toen na de val van het West-Romeinse rijk en de plundering van Rome door Alarik in 410 de Visigothen in Hispania kwamen waren arianisten, d.w.z. dat ze als christenen niet geloofden dat Jezus een God was. Dat stond lijnrecht tegen de denkbeelden van het katholicisme, dat bij de bestaande bevolking in Hispania heerste. De oorspronkelijke Romeneinse christelijke tradities bleven er daardoor zeker tot 589 bestaan, met een zekere invloed van Byzantium -het Oost-Romeinse rijk. In datzelfde jaar liet de Visigothische koning Reccared zich bekeren en vond het Derde Staatsconcilie van Toledo plaats, tijdens welke de eenheid van zijn koninkrijk werd uitgeroepen -daarvoor was het verdeeld in meerdere. Dat was het beginpunt van een nieuwe stijl in de architectuur op het schiereiland.

>>Lees verder.