Lorenzo Aguirre, tussen kunst en politiek

Lorenzo Aguirre (1885-1942) was een typisch voorbeeld van een kunstenaar, die naast zijn artistieke carriêre een andere baan nodig had om te kunnen leven. Het toeval wilde dat hij politieagent werd in de tijden van de Spaanse republiek (1931-1939) en uit politieke idealen tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) de democratisch gekozen regering bleef steunen. Daarom zag hij aan het einde daarvan geen andere uitweg dan om met zijn gezin uit te wijken naar Frankrijk. Waar hij niet op gerekend had was dat in 1940 Duitsland binnen zou vallen, wat hem ertoe dwong om terug te keren naar het vaderland, waar Franco inmiddels een ware dictatuur had gevestigd. >>Lees verder.