De vruchtbare relatie tussen Rubens en Spanje

Spanje heeft in het leven van de Vlaamse schilder Peter Paul Rubens (1577-1640) aldoor een rol gespeeld. Sinds hij in 1604 door de hertog van Mantua op een diplomatieke missie werd gestuurd naar de Spaanse koning Filips III heeft hij er steeds op de één of andere manier mee te maken gehad, hetzij vanwege zijn hofschilderschap aan het hof van Isabel Clara Eugenia (1566-1633), de dochter van Filips II, en haar man, die landvoogden van de Zuidelijke Nederlanden waren, hetzij vanwege enkele belangrijke diplomatieke missies, die de belangstelling in zijn werk op de hoven van de Spaanse koningen Filips III en Filips IV altijd levend hebben gehouden. Je kunt dus zeker zeggen dat de relatie tussen Rubens en Spanje vruchtbaar is geweest. >>Lees verder.