Nederlandse schilderkunst in het Prado, een verzameling met hiaten

Het is zeker te wijten aan de Tachtigjarige oorlog en de breuk van de Noorderlijke Nederlanden met Spanje in 1581 dat er relatief maar weinig werken van grote Hollandse schilders uit de zeventiende eeuw in Spanje te vinden zijn. Dankzij late aankopen van het Spaanse hof, in de achttiende eeuw, bezit het Prado museum in Madrid tegenwoordig nog nog ongeveer tweehonderd werken. Daarbij wordt een schilderij van Rembrandt geteld, 'Artemis' of 'Judith op het banket van Holofernes',  gekocht door Karel III, maar zijn andere grote meesters als Johannes Vermeer en Frans Hals de grote afwezigen. >>Lees verder.