Jorge Manuel Theotokopoulos, de zoon van El Greco

Jorge Manuel Theotokopoulos (Toledo, 1578-1631) was -voor zover we weten- de enige natuurlijke zoon van de beroemde schilder. Hij kreeg zijn opleiding in het atelier van zijn vader, wat sinds 1603 gedocumenteerd is vanwege zijn betrokkenheid bij de altaarstukken, die El Greco maakte voor de kerk van Illescas. Vier jaar later begon hij zelfstandig te werken, waaronder voor een opdracht voor het altaar van Titulcia (1607). Hoewel nog steeds volgens de maniëristische stijl van zijn vader en kwalitatief minder dan in diens werk begint zich hier al duidelijk een geheel eigen stijl te onderscheiden.


Na de dood van zijn vader in 1614 hield Jorge Manuel de studio aan om de staande opdrachten te voltooien in de stijl van El Greco. Tegelijkertijd begon hij zich meer en meer te richten op de architectuur, onder invloed van de stijl van Juan de Herrera (1530-1597), de bouwmeester van o.a. El Escorial. Tussen 1612 en 1618 nam Jorge Manuel deel aan de voltooiing van het gemeentehuis van Toledo en in 1625 kreeg hij de functie van grootmeester, beeldhouwer en architect van de kathedraal van Toledo, waar hij aan de bouw van twee kapellen werkte.

Jorge Manuel trouwde twee maal en overleed uiteindelijk in armoede vanwege een geschil met het Hospital de Tavera, waarvoor al zijn eigendommen in beslag werden genomen.

Lees ook: 
>>De kunstgeschiedenis herschreven: het allervroegste naakt ontdekt