Het rijksmuseum, twee Goya's in één

Het enige schilderij van de Spaanse schilder Francisco de Goya (1746-1828) dat Nederland rijk is -om precies te zijn in eigendom van het Amsterdamse Rijksmuseum- blijkt een tweede schilderij te bevatten. Onder datgene, wat een portret weergeeft van de Spaanse rechter Ramón Satué (1765-1824) werd namelijk dankzij een nieuwe onderzoekmethode -ontwikkeld door de TU Delft en de Universiteit van Antwerpen- een ander portret aangetroffen. Op basis van de onderscheidingen op het kostuum van de geportreteerde heeft men kunnen herleiden dat het om iemand gaat die behoord moet hebben tot een ridderorde die werd gesticht door Joseph Bonaparte, vanwege diens alcoholisme in de Spaanse volksmond ook wel 'Pepe Botella' genoemd. Dit was een broer van Napoleon, die in 1808 door de Franse keizer op de Spaanse troon was geplaatst.

>>Lees verder.