Mencía de Mendoza, beschermster van wetenschap en kunst

Mencía de Mendoza y Fonseca (1508-1554), markiezin van Zenete en door haar huwelijk gravin van Nassau, wierp zich al vanaf jonge leeftijd op als beschermvrouwe van wetenschap en kunsten. Zo onderhield ze tijdens haar leven contacten met vooraanstaande geleerden uit haar tijd en ondersteunde ze een groot aantal wetenschappelijke en literaire uitgaven. Onder de kunstenaars en geleerden, die door Mencía werden ondersteund, behoorden Jan van Scorel, Jan Gossaert, Barend van Orley, Gilles de Busleyden, Guillaume de Budé en Juan Luis Vives. >>Lees verder.