Georgiana Houghton, aquarellen 'gestuurd' door geesten

Georgina Houghton was het zevende kind binnen een Britse handelaarsfamilie, die zich op de Canarische eilanden had gevestigd. Daar werd ze ook in 1814 in Las Palmas geboren. Nog tijdens haar jeugd keerde haar familie terug naar Londen en op latere leeftijd begon ze daar tijdens séances aquarellen te maken, ingegeven door de geesten waardoor ze werd bezocht. Met die aquarellen, die inmiddels door Engelse kunstcritici (her)ontdekt worden, was ze haar tijd ver vooruit: het blijken de eerste abstracte werken van de moderne kunstgeschiedenis te zijn.

Medium
Alles begon met de dood van één van haar zusters in 1851, waardoor ze geïnteresseerd raakte om in contact te komen met de spirituele wereld. Uiteindelijk zou ze als medium privé-séances houden om zoals ze zelf beweerde 'dichter bij God te zijn' en tegelijkertijd te overleven -haar familie was intussen financiëel in verval geraakt. Tien jaar later zou dat haar zover brengen om zich, 'gestuurd' door de geesten die door haar 'opgeroepen werden, aquarellen te produceren. In 1871 had ze zo zo'n 150 werken, waarvan ze een deel zou exposeren in de New British Gallery, in Bond Street. Die expositie zou haar ruïneren.

Een jaar later publiceerde ze samen met de fotograaf Frederick Hudson een boek onder de titel 'Chronicles of the Photographs of Spiritual Beings and Phenomena Invisible to the Material Eye' dat foto's bevatte van geesten. Deze fot's werden al spoedig ontmaskerd als een fraude, waarna ze twee jaar later in bittere armoede zou overlijden.

'Spirit Drawings'
Een aantal van haar aquarellen hebben echter de tijd overleefd en werden in 2016 onder de titel 'Spirit Drawings' tentoongesteld in het Courtauld Institute of Art. Dat ontving zeer enthousiaste kritieken. Zo wordt haar werk vergeleken met de jonge Georgia O'Keeffe (1887-1986), wiens werk iets verderop in het Tate Museum hangt.